14' Hefte, Almindelige Tjenestebestemmelser : Sluttende sig til Tjenestereglement for Hæren.

Bidragyder(e): Materialetype: TekstTekstSerier: Love og Bestemmelser for Hæren - 14' HeftePublication details: Kjøbenhavn : Centraltrykkeriet, Dyva og Jeppsen A/S, 1912Beskrivelse: 190s. + rettelsesbladeEmne(r): Other classification:
  • 355.077.6 (489)
Sammenfatning: Hæftet fastsætter gældende regler for den daglige tjeneste herunder for personellets pligter, værnepligtiges indkaldelse, møde, fordeling samt hjemsendelse, forfremmelsesbedømmelser og andre bedømmelser, udnævnelser m.v., bestemmelser vedr. befalingsmænd af reserven samt hærens musikeres tjeneste, tiltrædelse og fratrædelse af chefsstilling, bestemmelser for anholdelse, fængsling og løsladelse samt orlov, tilladelse til at træde uden for nummer, bestemmelser for rejser til udlandet, bestemmelser for dødsfald, bestemmelser for skriftlige udfærdigelser i almindelighed og særlige skriftlige udfærdigelser samt daglig rapportering og andre bestemmelser vedrørende forvaltning m.v...Sammenfatning: Hæfterne, der er opdaterede ved et antal rettelsesblade samt Kundgørelser for Hæren, er nu sat ud af kraft..
Markeringer fra biblioteket: Ingen markeringer fra dette bibliotek for denne titel.
Eksemplarer
Medietype Aktuelle bibliotek Samling Hyldeplads Status Udløbsdato Stregkode
Bøger Bøger Danskernes Historie Depot Bogværksted Militærvæsen RB58H05 Udlånes ikke 105941

Tjenestebestemmelser m.v. vedrørende hæren.

Hæftet fastsætter gældende regler for den daglige tjeneste herunder for personellets pligter, værnepligtiges indkaldelse, møde, fordeling samt hjemsendelse, forfremmelsesbedømmelser og andre bedømmelser, udnævnelser m.v., bestemmelser vedr. befalingsmænd af reserven samt hærens musikeres tjeneste, tiltrædelse og fratrædelse af chefsstilling, bestemmelser for anholdelse, fængsling og løsladelse samt orlov, tilladelse til at træde uden for nummer, bestemmelser for rejser til udlandet, bestemmelser for dødsfald, bestemmelser for skriftlige udfærdigelser i almindelighed og særlige skriftlige udfærdigelser samt daglig rapportering og andre bestemmelser vedrørende forvaltning m.v...

Hæfterne, der er opdaterede ved et antal rettelsesblade samt Kundgørelser for Hæren, er nu sat ud af kraft..

Danskernes Historie Online - Danske Slægtsforskeres Bibliotek