Local cover image
Local cover image
Markeringer fra biblioteket: Ingen markeringer fra dette bibliotek for denne titel.
Eksemplarer
Medietype Aktuelle bibliotek Samling Hyldeplads Status Bemærkninger Udløbsdato Stregkode
E-materiale E-materiale Danskernes Historie Online Ebog online Personalhistorie, alm. Til stede Søgbar PDF. Danskernes Historie Online. 900100
E-materiale E-materiale Danskernes Historie Online Ebog online Tidsskrifter, årbøger, periodica Til stede Søgbar PDF. Danskernes Historie Online. 900797

Efter 1660 paahviler der ikke Adelen særegne Pligter, hvis Forsømmelse bevirker Tab af de adelige Rettigheder, saaledes som Tilfældet var forhen, da navnlig i det 15de og 16de Aarh. mange Adelsmænd af den Grund traadte ud af Standen. Det er kun kort Tid siden, at der af en gammel Slægt Høegerne, som almindelig antoges at være uddød i 1864, viste sig at existere en Sidelinie, der i flere Slægtled var hensunken i Forglemmelse, men nu traadte frem og gjorde sin Herkomst gjældende. I det Følgende skal først gjøres Rede for en anden gammel Æt, der i over 100 Aar har været udslettet af Fortegnelserne over den danske Adel, skjøndt den endnu er til.

Klik på et billede for at se det in billedfremviseren

Local cover image
Danskernes Historie Online - Danske Slægtsforskeres Bibliotek