Nik. Fred. Sev. Grundtvigs udvalgte Skrifter, fjerde bind

Af: Bidragyder(e): Materialetype: TekstTekstPublication details: Kbh 1906 Gyldendalske boghandel, nordisk forlagBeskrivelse: 747 siderAvailable additional physical forms:
 • Bd. 1 : Af Grundtvigs Dagbøger. - Lidet om Sangene i Edda. - Om Religion og Liturgie. - Om Videnskabelighed og dens Fremme. - Om Asalæren. - Maskeradeballet i Dannemark 1808. - Nordens Mytologi (1808). - Indbydelse til Gamle Nordens Venner. - Optrin af Kæmpelivets Undergang i Nord. - Optrin af Norners og Asers Kamp. - Mindesange om Willemoes.
 • Bd. 2 : Dimisprædiken (1810). - Er Nordens Forening ønskelig? - Fra Efteraaret 1810. - Sagakvad (af Idunna). - Korstog i Nutiden. - Nytaarsnat. - De hellige tre Konger. - Saga, Nytaarsgave for 1812. - Verdens Krønike 1812. - Roskilde-Riim. - Roskilde-Saga. - Om Afguderie. - Til Fædrelandet.
 • Bd. 3 : Helligtrekongerlyset (1814). - Om Udsigterne for Christi Kirke (1814). - Kvædlinger (1815) - Heimdal (1815). - Af Bibelske Prædikener (1816). - Danne-Virke I (1816). - Danne-Virke II (1816-17) (heri Paaske-Lilien). - Danne-Virke III (1817). - DanneVirke IV (1818-19). - Til Bernard Ingemann (1816). Valhalla-Legen med Baggesen (1815-16). - Indlæg i Tylvtestriden (1818). - Af Verdens-Krøniken 1817.
 • Bd. 4 : Prøver af Snorro og Saxo (1815). - Af Danmarks Krønike (1818). - Af Norges Konge-Krønnike (1818). - Saxos Minde (1822). - Saxo og Snorro (1823). - Saxe Runemester (1855). - Forord til Danmarks Krønike (1855). - Forord til Norges Konge-Krønike (1865). - Min Moder (1822). - Nærings-Sorgen (1823). - Jule-Træet (1823). - Henrik Steffens (1824). - Morten Luther (1824). - Brev fra Christianshavn (1824). - Kong Valdemar og hans Mænd (1824). - Om gudelige Forsamlinger (1825). - Theologisk Maanedsskrift (1825). - Kirke-Trøst (1825). - Kors-Banneriet (1825). - Prædiken, den 31. Juli 1825. - Kirkens Gienmæle (1825). - Den christelige Kamp (1825). - Om den sande Christendom (1826).
 • - Om Christendommens Sandhed (1826-27). - Efterskrift (1865). - Ved Tusindaars-Festen 1826.
 • Bd. 5 : Kong Harald og Ansgar (1826). - Om Religions-Frihed (1827). - Skribenten N. F. S. Grundtvigs literaire Testamente (1827). - Af Søndags-Bogen (1827-31). - Af Krønike Riim (1829). - Christoffer Columbus (1831). - Skal den Lutherske Reformation virkelig fortsættes? (1830). - Om den Clausenske Injurie-Sag (1831). - Om Daabs-Pagten (1832). - Nordens Mythologi (1832).
 • Bd. 6 : Haandbog i Verdens-Historien. Første Halvdel. - Old-Tidens Historie (1833). - Begyndelsen af Middel-Alderens Historie (1836).
 • Bd. 7 : Haandbog i Verdens-Historien. Anden Halvdel. - Slutningen af Middel-Alderens Historie. - Nytaars-Tidens Historie.
 • Bd. 8 : Til Christne Venner (1833). - Gylden-Aaret (1834). - Den Latinske Stil (1834). - Nordens Aande (1834). - Den Danske Stats-Kirke (1834). - Havfrue-Sangen (1835). - Herrens Røst. - Er Troen virkelig en Skole-Sag (1836). - To Breve til Professor Sibbern (1836). - Professor Svenn Hersleb (1836). - Danmarks Jubel-Fest (1836). - Romer-Vise (1837). - Kirken og Skolen (1837). - Den Christne Kirke og den Tydske Theologi (1837). - Til Norge (1838). - Fortale til Nordiske Smaadigte (1838). - Modersmaalet (1837). - Nytaars-Aften (1839). - Aabent Brev til mine Børn (1839). - Aabent Vennebrev til en Engelsk Præst (1839). - Frisprog (1839). - Mit Frisprog og "de saarede Hjerter" (1840).
 • - Det Danske Samfund (1839). - Fugle-Vise (1840). - Kiærminder til Kong Frederik den Sjettes Krands (1840). - Skjalde-Blik paa Danmarks Stjerne (1840). - Tale-Friheden (1840). - Kirkelige Oplysninger (1840-42). - Friskolesangen (1841). - Om Religions-Forfølgelse (1842). - Om Nordens historiske Forhold (1843). - Brage-Snak (1844).
 • Bd. 9: Povel Dons (1843). - Albert Thorvaldsen (1844). - Aandelig Vuggevise (1844). - Skovhornets Klang (1844). - Mellem Grave (1844?). - Til min egen Meta (1845). - Henrich Steffens (1845). - Kirke-Sag og Kirke-Tidende (1845). - Kirke-Klokken (1845). - Kirke-Striden i Engeland (1845). - Den christelige Børnelærdom (1847). - Om Kirkehistorien (1847). - Folkelighed og Christendom (1847). - Om Folkeligheden og Dr. Rudelbach (1848). - Af Danskeren I (1848). - Af Danskeren II (1849). - Af Danskeren III (1850). - Af Danskeren IV (1851). - Den Christelige Børnelærdom (1855-61).
 • Bd. 10: Til Marie min Trolovede. - Til mine kiære Børn (1851). - Rønnebæksholm I og II (1854). - Aa-Fruen (1854). - Opreisningen (1855). - Fru Maries Bautasteen (1855). - Den danske Sag I-V (1855). - Valgdagen i Kjerteminde (1855). - Den 3. Juni 1855.- Høiskolesangen (1856). - Kirke-Speil (1861-63). - Dansk Ravne-Galder (1860). - Fru Asta Grundtvig (1858, 1865). - Mellem-Leddene (1863). - Livs-Fyrsten og Morderen (1864). - Dannevirke (1864). - Trøstebrev til Danmark (1864). - Budstikke i Høinorden (1864). - Fra Vennemøderne (1863-71). - Rigsdagstaler (1866). - Grundtvigs sidste Digt (1872).
Markeringer fra biblioteket: Ingen markeringer fra dette bibliotek for denne titel.
Eksemplarer
Medietype Aktuelle bibliotek Samling Hyldeplads Status Udløbsdato Stregkode
Bøger Bøger Danskernes Historie Depot Bogværksted Tidsskrifter, årbøger, periodica R454H05 Udlånes ikke 145601

Bd. 1 : Af Grundtvigs Dagbøger. - Lidet om Sangene i Edda. - Om Religion og Liturgie. - Om Videnskabelighed og dens Fremme. - Om Asalæren. - Maskeradeballet i Dannemark 1808. - Nordens Mytologi (1808). - Indbydelse til Gamle Nordens Venner. - Optrin af Kæmpelivets Undergang i Nord. - Optrin af Norners og Asers Kamp. - Mindesange om Willemoes.

Bd. 2 : Dimisprædiken (1810). - Er Nordens Forening ønskelig? - Fra Efteraaret 1810. - Sagakvad (af Idunna). - Korstog i Nutiden. - Nytaarsnat. - De hellige tre Konger. - Saga, Nytaarsgave for 1812. - Verdens Krønike 1812. - Roskilde-Riim. - Roskilde-Saga. - Om Afguderie. - Til Fædrelandet.

Bd. 3 : Helligtrekongerlyset (1814). - Om Udsigterne for Christi Kirke (1814). - Kvædlinger (1815) - Heimdal (1815). - Af Bibelske Prædikener (1816). - Danne-Virke I (1816). - Danne-Virke II (1816-17) (heri Paaske-Lilien). - Danne-Virke III (1817). - DanneVirke IV (1818-19). - Til Bernard Ingemann (1816). Valhalla-Legen med Baggesen (1815-16). - Indlæg i Tylvtestriden (1818). - Af Verdens-Krøniken 1817.

Bd. 4 : Prøver af Snorro og Saxo (1815). - Af Danmarks Krønike (1818). - Af Norges Konge-Krønnike (1818). - Saxos Minde (1822). - Saxo og Snorro (1823). - Saxe Runemester (1855). - Forord til Danmarks Krønike (1855). - Forord til Norges Konge-Krønike (1865). - Min Moder (1822). - Nærings-Sorgen (1823). - Jule-Træet (1823). - Henrik Steffens (1824). - Morten Luther (1824). - Brev fra Christianshavn (1824). - Kong Valdemar og hans Mænd (1824). - Om gudelige Forsamlinger (1825). - Theologisk Maanedsskrift (1825). - Kirke-Trøst (1825). - Kors-Banneriet (1825). - Prædiken, den 31. Juli 1825. - Kirkens Gienmæle (1825). - Den christelige Kamp (1825). - Om den sande Christendom (1826).

- Om Christendommens Sandhed (1826-27). - Efterskrift (1865). - Ved Tusindaars-Festen 1826.

Bd. 5 : Kong Harald og Ansgar (1826). - Om Religions-Frihed (1827). - Skribenten N. F. S. Grundtvigs literaire Testamente (1827). - Af Søndags-Bogen (1827-31). - Af Krønike Riim (1829). - Christoffer Columbus (1831). - Skal den Lutherske Reformation virkelig fortsættes? (1830). - Om den Clausenske Injurie-Sag (1831). - Om Daabs-Pagten (1832). - Nordens Mythologi (1832).

Bd. 6 : Haandbog i Verdens-Historien. Første Halvdel. - Old-Tidens Historie (1833). - Begyndelsen af Middel-Alderens Historie (1836).

Bd. 7 : Haandbog i Verdens-Historien. Anden Halvdel. - Slutningen af Middel-Alderens Historie. - Nytaars-Tidens Historie.

Bd. 8 : Til Christne Venner (1833). - Gylden-Aaret (1834). - Den Latinske Stil (1834). - Nordens Aande (1834). - Den Danske Stats-Kirke (1834). - Havfrue-Sangen (1835). - Herrens Røst. - Er Troen virkelig en Skole-Sag (1836). - To Breve til Professor Sibbern (1836). - Professor Svenn Hersleb (1836). - Danmarks Jubel-Fest (1836). - Romer-Vise (1837). - Kirken og Skolen (1837). - Den Christne Kirke og den Tydske Theologi (1837). - Til Norge (1838). - Fortale til Nordiske Smaadigte (1838). - Modersmaalet (1837). - Nytaars-Aften (1839). - Aabent Brev til mine Børn (1839). - Aabent Vennebrev til en Engelsk Præst (1839). - Frisprog (1839). - Mit Frisprog og "de saarede Hjerter" (1840).

- Det Danske Samfund (1839). - Fugle-Vise (1840). - Kiærminder til Kong Frederik den Sjettes Krands (1840). - Skjalde-Blik paa Danmarks Stjerne (1840). - Tale-Friheden (1840). - Kirkelige Oplysninger (1840-42). - Friskolesangen (1841). - Om Religions-Forfølgelse (1842). - Om Nordens historiske Forhold (1843). - Brage-Snak (1844).

Bd. 9: Povel Dons (1843). - Albert Thorvaldsen (1844). - Aandelig Vuggevise (1844). - Skovhornets Klang (1844). - Mellem Grave (1844?). - Til min egen Meta (1845). - Henrich Steffens (1845). - Kirke-Sag og Kirke-Tidende (1845). - Kirke-Klokken (1845). - Kirke-Striden i Engeland (1845). - Den christelige Børnelærdom (1847). - Om Kirkehistorien (1847). - Folkelighed og Christendom (1847). - Om Folkeligheden og Dr. Rudelbach (1848). - Af Danskeren I (1848). - Af Danskeren II (1849). - Af Danskeren III (1850). - Af Danskeren IV (1851). - Den Christelige Børnelærdom (1855-61).

Bd. 10: Til Marie min Trolovede. - Til mine kiære Børn (1851). - Rønnebæksholm I og II (1854). - Aa-Fruen (1854). - Opreisningen (1855). - Fru Maries Bautasteen (1855). - Den danske Sag I-V (1855). - Valgdagen i Kjerteminde (1855). - Den 3. Juni 1855.- Høiskolesangen (1856). - Kirke-Speil (1861-63). - Dansk Ravne-Galder (1860). - Fru Asta Grundtvig (1858, 1865). - Mellem-Leddene (1863). - Livs-Fyrsten og Morderen (1864). - Dannevirke (1864). - Trøstebrev til Danmark (1864). - Budstikke i Høinorden (1864). - Fra Vennemøderne (1863-71). - Rigsdagstaler (1866). - Grundtvigs sidste Digt (1872).

Danskernes Historie Online - Danske Slægtsforskeres Bibliotek