Nik. Fred. Sev. Grundtvigs udvalgte Skrifter, ottende bind

Af: Bidragyder(e): Materialetype: TekstTekstPublication details: Kbh 1909 Gyldendalske boghandel, nordisk forlagBeskrivelse: 790 siderAvailable additional physical forms:
 • Bd. 1 : Af Grundtvigs Dagbøger. - Lidet om Sangene i Edda. - Om Religion og Liturgie. - Om Videnskabelighed og dens Fremme. - Om Asalæren. - Maskeradeballet i Dannemark 1808. - Nordens Mytologi (1808). - Indbydelse til Gamle Nordens Venner. - Optrin af Kæmpelivets Undergang i Nord. - Optrin af Norners og Asers Kamp. - Mindesange om Willemoes.
 • Bd. 2 : Dimisprædiken (1810). - Er Nordens Forening ønskelig? - Fra Efteraaret 1810. - Sagakvad (af Idunna). - Korstog i Nutiden. - Nytaarsnat. - De hellige tre Konger. - Saga, Nytaarsgave for 1812. - Verdens Krønike 1812. - Roskilde-Riim. - Roskilde-Saga. - Om Afguderie. - Til Fædrelandet.
 • Bd. 3 : Helligtrekongerlyset (1814). - Om Udsigterne for Christi Kirke (1814). - Kvædlinger (1815) - Heimdal (1815). - Af Bibelske Prædikener (1816). - Danne-Virke I (1816). - Danne-Virke II (1816-17) (heri Paaske-Lilien). - Danne-Virke III (1817). - DanneVirke IV (1818-19). - Til Bernard Ingemann (1816). Valhalla-Legen med Baggesen (1815-16). - Indlæg i Tylvtestriden (1818). - Af Verdens-Krøniken 1817.
 • Bd. 4 : Prøver af Snorro og Saxo (1815). - Af Danmarks Krønike (1818). - Af Norges Konge-Krønnike (1818). - Saxos Minde (1822). - Saxo og Snorro (1823). - Saxe Runemester (1855). - Forord til Danmarks Krønike (1855). - Forord til Norges Konge-Krønike (1865). - Min Moder (1822). - Nærings-Sorgen (1823). - Jule-Træet (1823). - Henrik Steffens (1824). - Morten Luther (1824). - Brev fra Christianshavn (1824). - Kong Valdemar og hans Mænd (1824). - Om gudelige Forsamlinger (1825). - Theologisk Maanedsskrift (1825). - Kirke-Trøst (1825). - Kors-Banneriet (1825). - Prædiken, den 31. Juli 1825. - Kirkens Gienmæle (1825). - Den christelige Kamp (1825). - Om den sande Christendom (1826).
 • - Om Christendommens Sandhed (1826-27). - Efterskrift (1865). - Ved Tusindaars-Festen 1826.
 • Bd. 5 : Kong Harald og Ansgar (1826). - Om Religions-Frihed (1827). - Skribenten N. F. S. Grundtvigs literaire Testamente (1827). - Af Søndags-Bogen (1827-31). - Af Krønike Riim (1829). - Christoffer Columbus (1831). - Skal den Lutherske Reformation virkelig fortsættes? (1830). - Om den Clausenske Injurie-Sag (1831). - Om Daabs-Pagten (1832). - Nordens Mythologi (1832).
 • Bd. 6 : Haandbog i Verdens-Historien. Første Halvdel. - Old-Tidens Historie (1833). - Begyndelsen af Middel-Alderens Historie (1836).
 • Bd. 7 : Haandbog i Verdens-Historien. Anden Halvdel. - Slutningen af Middel-Alderens Historie. - Nytaars-Tidens Historie.
 • Bd. 8 : Til Christne Venner (1833). - Gylden-Aaret (1834). - Den Latinske Stil (1834). - Nordens Aande (1834). - Den Danske Stats-Kirke (1834). - Havfrue-Sangen (1835). - Herrens Røst. - Er Troen virkelig en Skole-Sag (1836). - To Breve til Professor Sibbern (1836). - Professor Svenn Hersleb (1836). - Danmarks Jubel-Fest (1836). - Romer-Vise (1837). - Kirken og Skolen (1837). - Den Christne Kirke og den Tydske Theologi (1837). - Til Norge (1838). - Fortale til Nordiske Smaadigte (1838). - Modersmaalet (1837). - Nytaars-Aften (1839). - Aabent Brev til mine Børn (1839). - Aabent Vennebrev til en Engelsk Præst (1839). - Frisprog (1839). - Mit Frisprog og "de saarede Hjerter" (1840).
 • - Det Danske Samfund (1839). - Fugle-Vise (1840). - Kiærminder til Kong Frederik den Sjettes Krands (1840). - Skjalde-Blik paa Danmarks Stjerne (1840). - Tale-Friheden (1840). - Kirkelige Oplysninger (1840-42). - Friskolesangen (1841). - Om Religions-Forfølgelse (1842). - Om Nordens historiske Forhold (1843). - Brage-Snak (1844).
 • Bd. 9: Povel Dons (1843). - Albert Thorvaldsen (1844). - Aandelig Vuggevise (1844). - Skovhornets Klang (1844). - Mellem Grave (1844?). - Til min egen Meta (1845). - Henrich Steffens (1845). - Kirke-Sag og Kirke-Tidende (1845). - Kirke-Klokken (1845). - Kirke-Striden i Engeland (1845). - Den christelige Børnelærdom (1847). - Om Kirkehistorien (1847). - Folkelighed og Christendom (1847). - Om Folkeligheden og Dr. Rudelbach (1848). - Af Danskeren I (1848). - Af Danskeren II (1849). - Af Danskeren III (1850). - Af Danskeren IV (1851). - Den Christelige Børnelærdom (1855-61).
 • Bd. 10: Til Marie min Trolovede. - Til mine kiære Børn (1851). - Rønnebæksholm I og II (1854). - Aa-Fruen (1854). - Opreisningen (1855). - Fru Maries Bautasteen (1855). - Den danske Sag I-V (1855). - Valgdagen i Kjerteminde (1855). - Den 3. Juni 1855.- Høiskolesangen (1856). - Kirke-Speil (1861-63). - Dansk Ravne-Galder (1860). - Fru Asta Grundtvig (1858, 1865). - Mellem-Leddene (1863). - Livs-Fyrsten og Morderen (1864). - Dannevirke (1864). - Trøstebrev til Danmark (1864). - Budstikke i Høinorden (1864). - Fra Vennemøderne (1863-71). - Rigsdagstaler (1866). - Grundtvigs sidste Digt (1872).
Markeringer fra biblioteket: Ingen markeringer fra dette bibliotek for denne titel.
Eksemplarer
Medietype Aktuelle bibliotek Samling Hyldeplads Status Udløbsdato Stregkode
Bøger Bøger Danskernes Historie Depot Bogværksted Personalhistorie, spec. R454H05 Udlånes ikke 145605

Bd. 1 : Af Grundtvigs Dagbøger. - Lidet om Sangene i Edda. - Om Religion og Liturgie. - Om Videnskabelighed og dens Fremme. - Om Asalæren. - Maskeradeballet i Dannemark 1808. - Nordens Mytologi (1808). - Indbydelse til Gamle Nordens Venner. - Optrin af Kæmpelivets Undergang i Nord. - Optrin af Norners og Asers Kamp. - Mindesange om Willemoes.

Bd. 2 : Dimisprædiken (1810). - Er Nordens Forening ønskelig? - Fra Efteraaret 1810. - Sagakvad (af Idunna). - Korstog i Nutiden. - Nytaarsnat. - De hellige tre Konger. - Saga, Nytaarsgave for 1812. - Verdens Krønike 1812. - Roskilde-Riim. - Roskilde-Saga. - Om Afguderie. - Til Fædrelandet.

Bd. 3 : Helligtrekongerlyset (1814). - Om Udsigterne for Christi Kirke (1814). - Kvædlinger (1815) - Heimdal (1815). - Af Bibelske Prædikener (1816). - Danne-Virke I (1816). - Danne-Virke II (1816-17) (heri Paaske-Lilien). - Danne-Virke III (1817). - DanneVirke IV (1818-19). - Til Bernard Ingemann (1816). Valhalla-Legen med Baggesen (1815-16). - Indlæg i Tylvtestriden (1818). - Af Verdens-Krøniken 1817.

Bd. 4 : Prøver af Snorro og Saxo (1815). - Af Danmarks Krønike (1818). - Af Norges Konge-Krønnike (1818). - Saxos Minde (1822). - Saxo og Snorro (1823). - Saxe Runemester (1855). - Forord til Danmarks Krønike (1855). - Forord til Norges Konge-Krønike (1865). - Min Moder (1822). - Nærings-Sorgen (1823). - Jule-Træet (1823). - Henrik Steffens (1824). - Morten Luther (1824). - Brev fra Christianshavn (1824). - Kong Valdemar og hans Mænd (1824). - Om gudelige Forsamlinger (1825). - Theologisk Maanedsskrift (1825). - Kirke-Trøst (1825). - Kors-Banneriet (1825). - Prædiken, den 31. Juli 1825. - Kirkens Gienmæle (1825). - Den christelige Kamp (1825). - Om den sande Christendom (1826).

- Om Christendommens Sandhed (1826-27). - Efterskrift (1865). - Ved Tusindaars-Festen 1826.

Bd. 5 : Kong Harald og Ansgar (1826). - Om Religions-Frihed (1827). - Skribenten N. F. S. Grundtvigs literaire Testamente (1827). - Af Søndags-Bogen (1827-31). - Af Krønike Riim (1829). - Christoffer Columbus (1831). - Skal den Lutherske Reformation virkelig fortsættes? (1830). - Om den Clausenske Injurie-Sag (1831). - Om Daabs-Pagten (1832). - Nordens Mythologi (1832).

Bd. 6 : Haandbog i Verdens-Historien. Første Halvdel. - Old-Tidens Historie (1833). - Begyndelsen af Middel-Alderens Historie (1836).

Bd. 7 : Haandbog i Verdens-Historien. Anden Halvdel. - Slutningen af Middel-Alderens Historie. - Nytaars-Tidens Historie.

Bd. 8 : Til Christne Venner (1833). - Gylden-Aaret (1834). - Den Latinske Stil (1834). - Nordens Aande (1834). - Den Danske Stats-Kirke (1834). - Havfrue-Sangen (1835). - Herrens Røst. - Er Troen virkelig en Skole-Sag (1836). - To Breve til Professor Sibbern (1836). - Professor Svenn Hersleb (1836). - Danmarks Jubel-Fest (1836). - Romer-Vise (1837). - Kirken og Skolen (1837). - Den Christne Kirke og den Tydske Theologi (1837). - Til Norge (1838). - Fortale til Nordiske Smaadigte (1838). - Modersmaalet (1837). - Nytaars-Aften (1839). - Aabent Brev til mine Børn (1839). - Aabent Vennebrev til en Engelsk Præst (1839). - Frisprog (1839). - Mit Frisprog og "de saarede Hjerter" (1840).

- Det Danske Samfund (1839). - Fugle-Vise (1840). - Kiærminder til Kong Frederik den Sjettes Krands (1840). - Skjalde-Blik paa Danmarks Stjerne (1840). - Tale-Friheden (1840). - Kirkelige Oplysninger (1840-42). - Friskolesangen (1841). - Om Religions-Forfølgelse (1842). - Om Nordens historiske Forhold (1843). - Brage-Snak (1844).

Bd. 9: Povel Dons (1843). - Albert Thorvaldsen (1844). - Aandelig Vuggevise (1844). - Skovhornets Klang (1844). - Mellem Grave (1844?). - Til min egen Meta (1845). - Henrich Steffens (1845). - Kirke-Sag og Kirke-Tidende (1845). - Kirke-Klokken (1845). - Kirke-Striden i Engeland (1845). - Den christelige Børnelærdom (1847). - Om Kirkehistorien (1847). - Folkelighed og Christendom (1847). - Om Folkeligheden og Dr. Rudelbach (1848). - Af Danskeren I (1848). - Af Danskeren II (1849). - Af Danskeren III (1850). - Af Danskeren IV (1851). - Den Christelige Børnelærdom (1855-61).

Bd. 10: Til Marie min Trolovede. - Til mine kiære Børn (1851). - Rønnebæksholm I og II (1854). - Aa-Fruen (1854). - Opreisningen (1855). - Fru Maries Bautasteen (1855). - Den danske Sag I-V (1855). - Valgdagen i Kjerteminde (1855). - Den 3. Juni 1855.- Høiskolesangen (1856). - Kirke-Speil (1861-63). - Dansk Ravne-Galder (1860). - Fru Asta Grundtvig (1858, 1865). - Mellem-Leddene (1863). - Livs-Fyrsten og Morderen (1864). - Dannevirke (1864). - Trøstebrev til Danmark (1864). - Budstikke i Høinorden (1864). - Fra Vennemøderne (1863-71). - Rigsdagstaler (1866). - Grundtvigs sidste Digt (1872).

Danskernes Historie Online - Danske Slægtsforskeres Bibliotek