Billeder til Århus domkapitels jordebøger / Bind I. . Rasmussen, Poul.

Danskernes Historie Online - Danske Slægtsforskeres Bibliotek